Η ΔΕΜ είναι μια συνδικαλιστική παράταξη που από το 1974 κι έπειτα δραστηριοποιείται στο χώρο του ΤΕΕ.


Η προσπάθεια μας είναι να φέρουμε κοντά όσους συναδέλφους έχουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στα επιστημονικά και συνδικαλιστικά δρώμενα
του ΤΕΕ χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τις πολιτικές τους προτιμήσεις.


30 χρόνια δύσκολη προσπάθεια για ανεξάρτητη παρέμβαση στους φορείς των μηχανικών χωρίς ασφυκτικούς κομματικούς εναγκαλισμούς

Συνάδελφοι με υψηλό επιστημονικό κύρος και επαγγελματική αναγνώριση, με βαθιά γνώση των προβλημάτων των μηχανικών συμβάλλουν ουσιαστικά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε θέματα του τεχνικού κόσμου

Στελέχη, τα οποία στα διάφορα όργανα λειτουργούν ως καταλύτες για την άμβλυνση των αντιθέσεων, για τη δημιουργική σύνθεση των απόψεων και για την επικράτηση συναίνεσης στο χώρο των μηχανικών